shadowshadow

Inovace povrchů strojírenských součástí

inovaceVýrobcům nových dílců a zařízení nabízíme spolupráci při inovaci jejich produktů se zaměřením mimo jiné na zlepšení provozních vlastností a výrazně prodlouženou životnost.

Spolupráce s námi znamená lepší uplatnění Vašich inovovaných výrobků na tuzemských i evropských a světových trzích.

Kromě komerčních vývojových zakázek se naši odborní pracovníci věnují výzkumu a vývoji v oblasti žárových nástřiků spolu se specialisty z CEITEC VUT, v rámci projektů financovaných z vlastních zdrojů nebo za podpory dotačních programů MPO, TAČR a jiných.