shadowshadow

Plazmový nástřik

technologie_plazmaPlazmového nástřiku existuje více typů, v naší nabídce najdete atmosférický plazmový nástřik (APS). Tryska hořáku sestává z wolframové katody a měděné anody. Mezi katodou a anodou hoří elektrický oblouk, ve kterém je ionizován plyn a vzniká tak plazmatické prostředí, do kterého je radiálně nebo axiálně dodáván přídavný materiál ve formě prášku. Tento je roztaven a urychlen směrem k povrchu základního materiálu.

Parametry nástřiku:

  • Tloušťka povlaku: 0,05 – 0,3 (max. 8) mm
  • Porozita: 2 – 8 %
  • Adheze: 20 - 70 Mpa

Stříkané materiály:

  • Kovy a jejich slitiny s nízkou a střední teplotou tavení
  • Keramiky
  • Cermety