shadowshadow

Žárový nástřik pomocí kyslíkoacetylenového plamene

technologie_kyslikoacetylenPřídavný materiál ve formě drátu nebo prášku vstupuje do zapálené směsi plynů (kyslík-acetylen, -propan-butan, -propylen) ve které je urychlován směrem k základnímu materiálu.

Parametry nástřiku:

  • Tloušťka povlaku: 0,1 – 0,8 mm
  • Porozita: 6 – 15 %
  • Adheze: 15 – 25 MPa

Stříkané materiály:

  • Polymery (PEEK, PTFE, PA)
  • Hliník a jeho slitiny
  • Zinek a jeho slitiny
  • Měď a její slitiny
  • Oceli
  • Speciální slitiny