shadowshadow

O Společnosti

o_firmeFirma S.A.M. – metalizační společnost, s.r.o. byla založena v roce 1994 pracovním kolektivem, který se zabýval již od roku 1983 praktickými aplikacemi žárových nástřiků pro potřeby energetiky. 

Hlavním výrobním programem byly renovace mechanických části vysokonapěťových asynchronních motorů a generátorů, později renovace dílců pro vodní elektrárny, předrozváděcích lopatek vodních turbín, renovace povrchů savek apod.

Tyto aplikace byly prováděny metodou elektrického oblouku, což bylo inspirací pro název společnosti S.A.M. (Spraying Arc Material).

Postupným vývojem rozšířila svoje působení do mnoha průmyslových odvětví a založila několik dceřiných provozoven napříč republikou, spadajících pod mateřskou společnost v Brně. Bohužel, vedení některých provozů mělo tendence se nekorektním způsobem osamostatnit, včetně zneužívání registrované ochranné známky mateřské společnosti a důsledkem tohoto bylo, že se společnost S.A.M. od těchto provozů distancovala.

V současné době je veškerá výroba centralizována do provozovny v Brně.

o_firme_2Podíl zahraniční spolupráce dnes činní 50-60% výrobní náplně.

V roce 2006 byl zaveden systém managementu jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009.

V roce 2008 navázala spolupráci se společností CEITEC (Central European Institute of Technology) VUT v oblasti vědy a výzkumu, se kterou se od té doby podílí na řešení výzkumných projektů.

V roce 2013 na základě auditu ČEZ, a.s., společnost splnila požadavky specifikované vyhláškou 132/2008 Sb k renovaci Kovových povrchů strojních součástí aplikací žárových nástřiků, týkajících se systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie.

V roce 2014 uvedla do provozu společné robotizované výzkumné pracoviště, které je současně využívané v komerční sféře. Podíl na výzkumné činnosti tvoří cca 30% celkové pracovní kapacity. V rámci těchto společných aktivit jsou pořádány odborné prezentace a výukové programy.

Společnost je technologicky vybavena pro provádění žárových nástřiků na strojní součásti malých i velkých rozměrů, včetně obrábění. Disponuje zařízením pro aplikace na rotační součásti do max. Ø 1,5m a celkové délky 11m a současně některými mobilními zařízeními, které umožňují provádění prací přímo u zákazníka. Žárové nástřiky aplikuje v souladu s příslušnými normami, kontrola kvality jejich provádění je zajišťována elektronicky řízenými procesy.

Za dobu svého působení si získala přízeň u více jak 2 000 obchodních partnerů z různých průmyslových oborů a odvětví.