shadowshadow

„... Stupňující se požadavky na povrchové úpravy strojírenských součástí jsou určovány potřebou zvyšování jejich užitných hodnot, jako jsou odolnost vůči opotřebení, spolehlivost, dlouhodobá životnost a ochrana proti vlivům okolního prostředí.

Opotřebení povrchů strojních součástí je charakterizováno úbytkem povrchového materiálu a je ovlivňováno řadou faktorů jako jsou tvarové deformace, únava, oxidace, eroze a kavitace.

Tyto faktory pak ovlivňují požadavky na strukturu povrchu, fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti.

Našim cílem je podílet se na řešení této problematiky praktickou tvorbou povrchových úprav prostřednictvím technologií žárových nástřiků, umožňujícich nanášení povlaků tvořených kovovými, kovokeramickými nebo keramickými materiály a současně přispívat svými dlouholetými zkušenostmi do oblasti výzkumu a vývoje.

Jednatel společnosti