shadowshadow

Žárové a plazmové technologie – žárové nástřiky

Žárovým nástřikem se rozumí technologický postup využívající vhodný zdroj tepla ke vzniku roztavených, natavených nebo do plastického stavu přivedených částic přídavného materiálu a vhodný způsob jejich urychlení směrem k připravenému povrchu základního materiálu či součásti, kde následně vzniká souvislý povlak o požadovaných vlastnostech. Povlaky jsou takto připravovány o tloušťkách od 50 až do 3000 µm. V případě silnějších povlaků je pro jejich vznik realizováno několik průchodů hořáku.

Nejčastěji je žárové stříkání prováděno pro zvýšení odolnosti proti opotřebení součásti (erozivní, abrazivní, kavitační aj.), zvýšení odolnosti proti korozi, zlepšení tribologických vlastností, zvýšení bioaktivity povrchu, zvýšení žáruvzdornosti či žárupevnosti železných i neželezných slitin, zvýšení elektrické vodivosti povrchu nebo naopak jeho úplné izolaci, zajištění specifických požadavků jako jsou optické vlastnosti povrchu, odolnost povrchu vůči radiačnímu poškození aj.

Na Internetu existuje mnoho zdrojů, z nichž lze čerpat informace o těchto technologiích, jedním z nich je i „Atlas metod žárových nástřiků a navařování; Multimediální atlas aplikací žárového nástřiku a navařování v současné technické praxi“, jehož autory jsou kolegové z CEITEC VUT ve spolupráci s naší společností. Jedná se o aplikaci ke stažení zde: http://ime.fme.vutbr.cz/images/umvi/files/download/atlas_metod_zarovych_nastriku/ATLAS_OF_THERMAL_SPRAY.zip (1,4GB)

zap_technologie
zap_technologie
zap_technologie
 

Povlak WCCo, drsnost povrchu Ra ≤ než 0,1 µm