shadowshadow

2015

Projekt:

Výzkum a vývoj technologie rychlého obrábění velmi tvrdých povlaků připravovaných žárovými nástřiky, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015

Stěžejními oblastmi řešení navrhovaného projektu jsou optimalizace parametrů plazmatem připravovaných keramických a kovokeramických povlaků o velmi vysoké kvalitě, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj zařízení umožňujícího snížení enormního opotřebení obráběcích nástrojů za současného významného urychlení mechanické úpravy povrchů pístních tyčí extrémních délek. Úsilí bude rovněž věnováno dosažení minimální házivosti a povrchové drsnosti pro následné využití pístních tyčí v hydraulických systémech.

Článek:

JECH, D.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; SLÁMEČKA, K.; DVOŘÁČEK, R.; ŠVEJCAR, J. Influence of Technological Parameters on a Quality of Atmospheric Plasma Sprayed Al2O3+ 13TiO2 and Cr2O3 Coatings. In Multi Scale Design of Advanced Materials. Brno: 2015. s. 123-130. ISBN: 978-80-214-5146- 9.

Abstrakt:

This work is focused on evaluation of quality of hard Al2O3+TiO2 and Cr2O3 coatings produced by means of atmospheric plasma spraying (APS) technique. The different technological process parameters like plasma torch stand-off distance, gas flow rate, current and particle temperature and velocity was used to coating deposition. Above mentioned parameters were monitored during spraying using Tecnar Accura-spray G3C (on-line particle diagnostic system) unit. Main interest of the contribution was focused on a quality of resulting coating microstructure, where the amount of unmelted particles, microcracks and porosity at inter-splat regions were studied in detail. Based on the results gained from Accura-spray system, light microscopy and scanning electron microscope equipped with energy dispersive microanalyzer will be decided, which technological parameters provide the most optimal conditions for deposition of Al2O3+TiO2 and Cr2O3 coating by means of APS technique.

Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/283259648_Influence_of_Technological_Parameters_on_a_Quality_of_Atmospheric_Plasma_Sprayed_Al2O313TiO2_and_Cr2O3_Coatings