shadowshadow

Automatizace a elektronicky řízené procesy

Automatizace výrobních procesů vylučuje i tu nejmenší pravděpodobnost chyby způsobené lidským faktorem.

V roce 2014 jsme uvedli do provozu robotizované pracoviště s elektronickým monitorovacím a záznamovým systémem, které je zárukou prvotřídních výsledků při povlakování strojních dílců.

Robotizované pracoviště zajišťuje kvalitu nejen při sériové, ale i při kusové výrobě.

automatizace_a_elektronicky_rizene_procesy
automatizace_a_elektronicky_rizene_procesy