shadowshadow

Certifikace

S.A.M. – metalizační společnost, v roce 2006 zavedla systém managementu jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009.

V roce 2013 na základě auditu ČEZ, a.s., splnila požadavky specifikované vyhláškou 132/2008 Sb k renovaci kovových povrchů strojních součástí aplikací žárových nástřiků, týkajících se systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie.

Všechny operace provádíme dle příslušných evropských norem.

Výrobní procesy týkající se aplikací žárových nástřiků jsou pod dohledem Ing. Emila Dvořáčka, odborného garanta, zabývajícího se praktickými aplikacemi žárových a plazmových technologií již více jak 30 let. Mimo účast na mezinárodních konferencích byl také spoluorganizátorem 1. Národní konference o plazmových a žárových nástřicích (1994). V minulosti pomáhal uvádět do provozu řadu pracovišť žárových nástřiků v tehdy vznikajících firmách na území Česka i Slovenska, po technické stránce i po stránce lidských zdrojů, tj. školení personálu.

Společnost S.A.M. zajišťuje svým zaměstnancům pravidelné kvartální školení. Tento interní systém vzdělávání je obsahově po teoretické i praktické stránce srovnatelný s náplní kurzů ETS i ETSS, pořádaných Českou svářečskou společností ANB.

Zaměstnanci jsou z důvodu zvýšení odborné způsobilosti nad rámec požadavků stanovených evropskými normami školeni i v oblasti materiálových věd (struktura a vlastnosti materiálů) pod vedením doc. Ing. Ladislava Čelka, Ph.D. z CEITEC VUT.

Certifikáty vystavené společností S.A.M. jsou nepřenosné.