shadowshadow

Opravy elektromotorů a generátorů

V roce 2017 jsme uzavřeli dohodu o vzájemné spolupráci se společností ESB Elektrické stroje, a.s., společně zajišťujeme komplexní služby v opravách elektromotorů a generátorů - opravy po stránce elektrické i mechanické, od revizí až po generální opravy celých strojů včetně kompletní diagnostiky.

Kontaktní e-mail: elektromotory@sammetal.cz

Naše společnost provádí opravy mechanických částí elektromotorů a generátorů:

 • renovace hřídelí (jednotlivých čepů, ložiskových ploch pro usazení kluzných nebo valivých ložisek, ucpávkových průměrů, osazení pro rotorové pakety)
 • ložiskových štítů (otvorů pro usazení osazení ložisek, osazení pro stator)
 • ložiskových víček a odstřikovačů
 • ložiskových domků
 • pouzder

Současně aplikujeme ochranu před ložiskovými proudy tvorbou izolačního povlaku na povrchu ložiskových ploch hřídelí nebo otvorů pro usazení ložisek do ložiskových štítů.

rotor rotor_4 rotor_7 rotor_9

rotor_5 rotor_3 rotor_6

 

esb_logo

Společnost s tradicí od roku 1952 s více než sto zaměstnanci je největší opravárenskou firmou v České republice v oblasti oprav motorů, generátorů a transformátorů. Rozsáhlé výrobní prostory a technické vybavení podniku, spolu se zkušenostmi a zručností zaměstnanců, dovoluje provádět opravy strojů  v rozsahu od pouhých revizí až po generální opravu celého stroje. Provádí též kompletní diagnostiku elektrických strojů. Společnost se specializuje na kompletní služby  v oblasti oprav elektrických točivých strojů, motorů, generátorů a frekvenčních měničů různých typů, výkonů a výrobců. Zkušebna ESB je schopna provést kompletní kusové zkoušky synchronních, asynchronních, případně stejnosměrných strojů včetně zkoušky magnetického obvodu, zkoušky přiloženým napětím, zkoušky naprázdno a nakrátko, frekvenční analýzy chvění a diagnostiky ložisek. V případě, že to umožňuje rozsah prací, provádí generální opravy  a revize též  u zákazníka.

ESB zajišťuje opravy a revize točivých strojů:esb_2

 • synchronní alternátory do výkonu 60 MW chlazené vzduchem
 • asynchronní motory s kotvou kroužkovou a nakrátko, od 50 kW výše
 • synchronní motory všech výkonů a napětí
 • budiče všech typů
 • motorgenerátory
 • měření mechanických charakteristik a elektrických parametrů na strojích, posuzování stavu a provozuschopnosti
 • uvádění zařízení do provozu

 

více na ESB Elektrické stroje, a.s.