shadowshadow

Renovace bubnů, válců a kladek pro výrobu drátů

V renovaci opotřebených povrchů bubnů, válců a kladek tažných stolic pro výrobu drátů máme mnohaleté zkušenosti. Provádíme je kombinací technologií žárových nástřiků s návarovými technologiemi nebo samostatně.

 • žárový nástřik elektrickým obloukem + žárový nástřik plazmou
 • žárový nástřik elektrickým obloukem + nástřik HVOF
 • návar + nástřik elektrickým obloukem
 • návar + nástřik plazmou

Bohatý výběr materiálů nám umožňuje přizpůsobit vlastnosti povrchové vrstvy provozním požadavkům. Konečný povlak je opracován na požadovaný rozměr a tvar v předepsaných tolerancích. Ve většině případů jsou kladeny požadavky na vysokou tvrdost (1000 - 2000 Vickers) a drsnost povrchu Ra < 0,1. Těchto vlastností dosahujeme díky správné volbě aplikovaného materiálu na povrch součásti a jeho opracováním vhodnými diamantovými nástroji.

Metodika renovace drátotahů

 • vstupní kontrola - indikace, zjištění stupně opotřebení, volba technologie a materiálu pro aplikaci
 • opracování poškozeného povrchu soustružením nebo broušením s ohledem na technologický požadavek
 • tryskání povrchu
 • popř. oprava návarem
 • opracování broušením nebo soustružením
 • tryskání pro aplikaci žárovými technologiemi
 • žárový nástřik vybranou technologií
 • obrobení povlaku soustružením nebo broušením
 • výstupní kontrola

Nejpoužívanější materiály pro žárový nástřik na povrchy bubnů a kladek

 • uhlíková ocel 0,1%C
 • uhlíková ocel 0,8%C
 • WCCo
 • WCCoCr
 • Cr2O3
 • CrC3

 capstan diabolo2 

kladky kladka