shadowshadow

Vysokorychlostní nástřik HVOF

technologie_nastrikSměs kyslíku a kerosinu (HVOF s kapalným palivem), kyslíku a propanu, -ethenu (HVOF s plynnými palivy), nebo vzduchu a propanu, -propylenu, -zemního plynu (HVAF) hoří kontinuálně. Do hořáku přes konvergentně-divergentní dýzu, je přídavný materiál ve formě prášku dodáván pod vysokým tlakem dusíku a urychlován na supersonické rychlosti.

Parametry nástřiku:

  • Tloušťka povlaku: 0,10 – 0,35 (max. 2) mm
  • Porozita: < 0,5 %
  • Adheze: ≥ 60 MPa

Stříkané materiály:

  • Kovy a jejich slitiny s nízkou a střední teplotou tavení
  • Cermety
  • Keramika