shadowshadow

Žárový nástřik elektrickým obloukem

technologie_el_obloukMezi dvěma dráty hoří elektrický oblouk, který vytváří roztavené částice přídavného materiálu. Tyto jsou za pomoci stlačeného vzduchu urychlovány směrem k povrchu základního materiálu.

Parametry nástřiku:

  • Tloušťka povlaku: 0,1 – 2,0 (max. 15) mm
  • Porozita: 2 - 8 %
  • Adheze: 35 – 45 MPa

Stříkané materiály:

  • Čisté kovy a jejich slitiny